Main
Rollspel
Program

Michael Andreen

Spelledar hjälpmedel för EON

Jag planerar att skriva ett program som hjälper spelledaren att hålla reda på strider, resor, händelsetabeller, kartor mm. Det mesta av innehållet: SLP:s, Slumptabeller, Monster, Vapen, Rustningar mm ska vara i text format, av den enkla anledningen att det ska vara enkelt att lägga till nya saker.

Detta program planeras att skrivas för Linux (X11) med hjälp av QT biblioteken. Men de skulle kunna kompileras om direkt i Windows om någon har Windows versionen av biblioteket.
Tyvärr blir det nog aldrig en Mac version...

Eftersom programmet är i idé stadiet tar jag gärna emot alla förslag. Jag funderar på att lägga upp användargränssnittet ungefär som Visual C++/Kdevelop. Rollpersoner/SLP skulle jag i så fall placera där klasserna är och man skulle kunna nå färdigheterna genom att trycka på ett plus tecken framför namnet.
Har ni någon annan idé om hur programmet ska se ut vill jag gärna ha reda på detta.

Om ni vill hjälpa till att utveckla, lägga fram idéer eller bara läsa EON nyheter rekommenderar jag att ni går till eonprog.listbot.com och skriver in er.

Jag har nu lagt upp två screenshots på programmet:
Bild som visar redigering av karaktär
Bild som visar stridsfunktionen (ska bytas ut mot kartfunktion senare)